VABILOna 3.sejo UO ,NO in vodij sekcij/projektov

V skladu z  23.in 24.členom Statuta KlubHALONGA Cirkulane, sprejetim na ustanovnem občnem zboru, dne 21.01.2012, sklicujemo 1.sejo UO,NO in vodij sekcij/projekta   v petek  8.6.2018 18.00 uri, ki bo  na lokaciji   Gostišče pri treh lipah Videm pri Ptuju.  z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Pregled sklepov 2.seje UO,NO
  2. Izvajanje programa
  • OHRID 2018
  1. Spletna stran kluba (Start)
  2. Razno

Vabljeni:

  • UOStaneG,FranciP,DanicaRanfl,DanielPolajžar,VidaMilunič, Alojz Cifer
  • NOJožeVaupotič,AnaZavec,Srečko Bratušek
  • Stanko Fric, Borut Sagadin, Zoran Dernikovič,Jože Bratušek, Aloz Kelc
  • Jože Milošič, Stanko Kostanjevec,Matilda Golc,
  • Branko Majhen, Urška Mrgole

Leave a Comment