Program 2018

V skladu   Pravili Kluba HALONGA, sprejetimi na ustanovnem občnem zboru dne 21.01.2012, je na 6.konferenci Kluba HALONGA , dne 27.1.2018 , bil potrjen naslednji

Program dejavnosti KLUBA HALONGA

za obdobje 2018-2020

(2018 )

 

Zap.

štev.

Projekt/aktivnost Cilji Termin Stroški

EUR 2018

Viri Op.
1.

 

IZMENJAVA IZKUŠENJ

(  PM)

Obravnava izbranih tem

Sodelovanje z NVO

E-VEM, klubski dnevi,

 2 delavnici/leto 2.000,00 Članarina

kotizacija

Teme članov
2.

 

SISTEMI VODENJA  v organizacijah , društvih, lokalnih skupnostih

( SI-s)

Uporaba mednarodnih standardov vodenja in njihove prednosti

Trendi v svetu

Stalna ponudba 4.000,00 Kotizacija

Pogodba(TUV)

Natečaj občine

Povabilo strokovnjaka teme

ISO 9001/14001/…:2015

 

3.

 

INFORMACIJSKI SISTEM

( UO)

 

Vzpostavitev spletnega portala

Vzpostavitev omrežja kluba (Skype,.Fastbook)

2018-2020 3.000,00 Natečaj

LAS Haloze

ŠK  IS

Partnerji

Član-članu KH

4.

 

Izvajanje športnih-rekreacijskih aktivnosti

(ŠR-s)

– strelska sekcija,pikado

– pohodništvo,

-izleti in strokovne

ekskurzije

2018/2020 1.500,00 Donatorstvo Program SZS,

Evropsko prvenstvo-PLZEN

5. Izvajanje programa spodbujanja medgeneracijske dejavnosti (KU-s) – ŠK Demenca

-Javne prireditve

– Potepuhi, Belani

Mokronog,

2018/2020 2,500,00 Donatorstvo

Natečaj

Javni sklad kulturnih dejavnosti

Občine

6.

 

Pobude s projektnimi predlogi Razvojnega programa za Haloze

(SI-s)

– vključevanje v projektne aktivnosti

– HALOZE 2020

– Vinarska zadruga

2018-2020 1.000,00 Natečaji LAS Haloze

RRS Podravje

 

7.

 

Drugi občasni in naključni projekti

(HS-s)

Ekspertne aktivnosti

Humanitarna akcija

2018-2020 4.000,00 Natečaji,

subvencije

 Nevladni sektor

                            

Op. Sekcije  izvajajo aktivnosti konkretnih projektov, ki jih predhodno odobri UO Kluba HALONGA. Po vsakem

        zaključku projektne naloge, se izvede analiza učinkovitosti projekta. 

 

 

Okvirni finančni načrt za leto 2018

 

Prihodki-neprofitni del (donatorstvo, subvencije, članarina, …)                                     12.000,00 EUR

– profitni del(svetovanje, izobraževanje…)                                                             8.000,00 EUR

Skupaj:         20.000,00 EUR

Odhodki– neprofitni del (stroški delovanja društva, potni stroški, …)                                 7.000,00 EUR

–  profitni del (materialni stroški, investicije ,usposabljanje,…)                            13.000,00 EUR

Skupaj:         20.000,00 EUR

  

Okvirne investicije  –

 

  • Izgradnja pokritega strelišča za pištole velikega kalibra (Partnerstvo)
  • Vzpostavitev informacijskega podpornega okolja (nakup PC,PR in SW)
  • Ureditev klubske pisarne (najem prostora )

 

 

V Cirkulanah, dne 27.1.2018                                                                                Manager kluba Stanislav GOLC

Leave a Comment