Pregled aktualnih projektov

V prilogi vam predlog aktualnih projektov in predlog nosilcev delovnih skupin, ki ga bomo obravnavali na prvi seji UO,NO in vodij projektov v Ponedeljek 25.3.2019 ob 18.00 uri na lokaciji PAL Videm pri Ptuju. V pričakovanju po  aktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljam!

Read more

Vabilo na Dan odprtih vrat rejcev drobnice

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije pripravlja dan odprtih vrat rejcev drobnice, ki bo potekal na posameznih kmetijah, kjer bodo obiskovalcem poleg svojega dela predstavili rejo drobnice, kmetovanje in pomen pridelave hrane ter ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja. Obiskovalci bodo imeli priložnost za nakup domačih pridelkov in izdelkov iz mesa in mleka ter volne. Seznam kmetij, […]

Read more

Študijski krožki po haloško v HALOZAH

Povzetek Glede na pobudo ACS, da po spominu zapišemo 25 letno aktivno sodelovanje z ACS in udejstvovanje   mentorjev študijskih krožkov na območju Haloz (Ranfl Danica, Marija Pulko, Miran  Reberc in Stanislav Golc) smo na družabnem dogodku Kluba HALONGA Cirkulane ob postavitvi haloškega klopotca 15.8.2018    v debati osvežili spomin pred 25 let , ko smo v […]

Read more

Ohrid 2018

Spoštovani udeleženci festivala ”Slovenija na Ohridu 2018” Od prve ideje o slovenskem festivalu ”Slovenija na Ohridu” je minilo že kar nekaj časa in ko se danes ozreva nazaj, se želiva v prvi vrsti zahvaliti Vam, spoštovani predstavniki nastopajočih skupin in seveda vsem Vašim članom, ki vsako leto pripomorete k temu, da naša ideja o Sloveniji […]

Read more
  • 1
  • 2