VABILOna 3.sejo UO ,NO in vodij sekcij/projektov

V skladu z  23.in 24.členom Statuta KlubHALONGA Cirkulane, sprejetim na ustanovnem občnem zboru, dne 21.01.2012, sklicujemo 1.sejo UO,NO in vodij sekcij/projekta   v petek  8.6.2018 18.00 uri, ki bo  na lokaciji   Gostišče pri treh lipah Videm pri Ptuju.  z naslednjim dnevnim redom: Dnevni red: Pregled sklepov 2.seje UO,NO Izvajanje programa OHRID 2018 Spletna stran kluba (Start) Razno Vabljeni: […]

Read more

Dobrodelni koncert Od orglic do ustne harmonike

Tekst in foto: Stanislav Kostanjevec Klub HALONGA, klub svetovalcev in strokovnih sodelavcev v Cirkulanah že vrsto let uspešno deluje in dokazuje, da se je s svojo dejavnostjo dodobra umestil v kraj in skupnost v kateri deluje. Tako so člani kulturno umetniške sekcije kluba tudi letos, 20. maja, v večnamenski dvorani v Cirkulanah pripravili in izvedli […]

Read more

Slovenija v Slavoniji, oktober 2018

Spoštovani ljubitelji kulture, zabave in potovanj, udeleženci festivala Slovenija na Ohridu … Zaradi izrednega zanimanja in želje po širitvi festivala Slovenija na Ohridu tudi na druge destinacije naše bivše skupne republike Jugoslavije, Vam z veseljem pošiljamo razpis za festival SLOVENIJA V SLAVONIJI. Iz Makedonskega Ohrida se torej selimo v nam bližnjo hrvaško pokrajino Slavonijo, natančneje […]

Read more

Poletna šola ustne harmonike

V okviru letošnje izobraževalne ponudbe Festivala Bled je od 7.7.-11.7. tudi ustna harmonika, individualno delo z obdelovano snovjo in urniki dela pa bo prilagojeno vsakemu posameznemu udeležencu, tako začetnikom kot naprednim ustnim harmonikarjem. Na koncu je predviden kratek skupni predstavitveni nastop vseh udeležencev na večernem koncertu Ansambla SORARMONICA v cerkvi sv. Martina, v sredo, 11.7.2018 ob […]

Read more

Poročilo občinske seje 24.5.2018

K točki 4: Ravnateljica Suzana Petek je povedala, da imajo v vrtec imajo vpisanih 67 otrok s 1.9, pričakujejo še nekaj vlog (cena je preračunana na 76 otrok, kar je maksimum). Predvidevajo štiri oddelke otrok. Zaradi odprave anomalij v plačah (pomočnice vzgojiteljice) so bili prisiljeni povečati plače za 3,84% enotno za vsako skupino. Sicer smo […]

Read more

Slovenija na Ohridu

II. ohridski festival, tokrat tudi s haloškim pridihom Na Ohridu, makedonskem turističnem biseru, se je letos v času od 24. do 27. junija, v okviru festivala Mednarodni dnevi kulture na Ohridu, odvijal že drugi festival pod naslovom „Slovenija na Ohridu 2017“. Tokrat se je na festivalu zbralo 15 skupin iz Slovenije z okoli 450 nastopajočimi. […]

Read more

Program 2018

V skladu   Pravili Kluba HALONGA, sprejetimi na ustanovnem občnem zboru dne 21.01.2012, je na 6.konferenci Kluba HALONGA , dne 27.1.2018 , bil potrjen naslednji Program dejavnosti KLUBA HALONGA za obdobje 2018-2020 (2018 )   Zap. štev. Projekt/aktivnost Cilji Termin Stroški EUR 2018 Viri Op. 1.   IZMENJAVA IZKUŠENJ (  PM) Obravnava izbranih tem Sodelovanje z […]

Read more
  • 1
  • 2